Sunday, 8 December 2013

Cara-Cara Mengira Zakat Pendapatan


Terdapat dua kaedah mengira zakat pendapatan iaitu:
        
     
      
       SAMBUNG BACAAN .. 


  RM RM
Cara 1 Pendapatan Kasar Setahun x 2.5% (jika melebihi nisab)    
  Contoh: RM30,000.00 x 2.5%   750
       
Cara 2 Pendapatan Yang Layak di Zakat x 2.5% (setelah menolak perbelanjaan-perbelanjaan asas yang dibenarkan)    
  Contoh:    
  A. PENDAPATAN dari sumber seperti elaun, bonus, dividen yang diterima (setahun) 30,000  
  B. TOLAK PERBELANJAAN yang dibenarkan (setahun)    
  1. Diri 8,000  
  2. Isteri 3,000  
  3. Anak 4 orang x RM1,000 4,000  
  4. Pemberian kepada ibu bapa (contoh: RM100 A * 12) 1,200  
  5. KWSP (contoh: 11%) 3,300  
  6. Caruman ke organisasi / koperasi / institut kewangan yang membayar zakat bagi pihak pencarum dan pendeposit (contoh: Lembaga Tabung Haji) 900  
  Jumlah Tolakan 20,400  
  C. PENDAPATAN YANG LAYAK DIZAKAT (A - B) 9,600  
  D. ZAKAT YANG WAJIB DIBAYAR (kerana C lebih dari nisab) RM9,600 A— 2.5%   240
  E. JUMLAH POTONGAN GAJI ZAKAT SEBULAN (RM240 A/12 bulan)   20

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kami memerlukan sumbangan anda untuk menaik taraf blog ini, Hanya click iklan ini

Penciptaan Saya

Tingkatkan traffik anda di sini

BlogPingSite ping fast  my blog, website, or RSS feed for Free My Ping in TotalPing.com Blogged.my free bloggers backlinks - link building services where you can get link exchange free 100% to create backlinks for SEO Ping your blog, website, or RSS feed for Free Breaking News Free Geoogle ADS profitreload